Kalender

Här meddelas aktiviteter för alla medlemmar, arrangerade av huvudstyrelsen eller lokalavdelningar. Maila aktivitet till: webbmaster@springerklubben.org

DECEMBER 2019

  • 14-15/12 – Rasmonter i Stockholm

JANUARI 2020

  • 3-6/1 – Rasmonter i Göteborg

FEBRUARI

MARS

  • 21-22/3 – FULLMÄKTIGE med samrådsmöte
  • 28/3 – Open Show, Springer Väst – Kungsbacka