Lokalavdelning – Norrland

Västerbotten/Norrbotten + Nedre Norra

har för närvarande ingen hemsida, kontakta:

Ordförande: Kerstin Abbing, 0703-058715
Sekreterare: Kristina Nilsson, 0702-170983