Medlemskap20

Är du nyfiken på rasen, ännu inte har någon springer eller är nybliven ägare – i Springerklubben är alla välkomna! Som medlem i Springerklubben erbjuds du möjlighet att delta på bl. a. konferenser, utbildningar och utställningar, du får tillgång till rådgivning i eventuella frågor, du får tidningen Springertidningen och 15 % rabatt hos Agria Djurförsäkring (gäller fr. o. m 1/3). Som medlem i Springerklubben tillhör man automatiskt den lokalavdelning man bor geografiskt. Klubben har rullande medlemskap som gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum.

Styrelsen informerar 2020-11-06
Från och med 2021-01-07 kommer Svenska Kennelklubben, SKK, att administrera medlemskapet för Springerklubbens räkning. Mer information kommer att läggas ut på hemsidan i samband med detta. Denna förändring medför inga ökade kostnader för dig som medlem och inte för Springerklubben som helhet. Styrelsen tackar Helene Björkman så mycket för allt jobb och all tid som lagts ner för Springerklubben som medlemsansvarig.

Fyll i medlemsansökan online här! (gäller t.o.m 6/1 2021)

Medlemsavgift enl. beslut för 2019:

Skänk medlemskap till era valpköpare här = vinstchans!

Sätt samtidigt in medlemsavgiften på SK’s bankgiro: 847-4181 med referens ”medlemsavgift + namn och adress”. Vid förnyelse av medlemskap uppge fakturanummer eller medlemsnummer vid betalning. Uppsägning av medlemskap sker endast till medlemsansvarig.

Medlemsansvarig: Helene Björkman 0703-113165 medlem@springerklubben.org