Mentalitet – Funktionsbeskrivare

Följande personer är för närvarande godkända funktionärer inom Funktionsbeskrivning:

 • Anette Öhman, 08-51235309, 0707-675435
 • Eva Wiklund, 08-56052048, 0707-760899 (Östra)
 • Helen Eriksson, 0435-440040 MAIL (Syd)
 • Lotta Ahlberg Wennersten, 08-51235200, 0763-200202
 • Marie Grahn, 054-839064, 0733-223 224
 • Marie-Louise Svensk, 0295-21648 MAIL (Uppland/Västmanland)
 • Monika Jansson, 08-7606560, 0737-039249 (Östra)
 • Tania Jarlstam, 08-378312, 0707-190727 (Östra)
 • Roger Marklund, 0911-60930, 0703-254010 (Norrbotten)
 • Rose-Marie Berglund, 018-551737 (Uppland/Västmanland)
 • Solveig Rosén, 018-304493, 0702-950138 (Uppland/Västmanland)
 • Susanne Larsson, 0923-50480, 0705-376119 (Norrbotten)