Uppfödarutbildning

På Springerklubbens fullmäktige 2007 togs den uppfödarstrategi som styrelse, avelskommitté och medlems/uppfödarträffar arbetat fram. En av uppgifterna i strategin var att en uppfödarutbildning skulle tas fram.

Både Springerklubben och uppfödare har ett gemensamt arv att förvalta. Vi har tillsammans ansvar att bevara de rasspecifika egenskaper som ger Springern dess speciella karaktär och att i avelsarbetet vara väl införstådda i sambandet mellan mentalitet – funktion – exteriör. Vi måste vara medvetna om att det goda avelsresultat som under lång tid har byggts upp inom vår ras, mycket snabbt kan raseras om vi bedriver en oförsiktig avel som inte tar hänsyn till ovan nämnda samband. Vi måste därför ta vårt ansvar och bedriva ett målinriktat, långsiktigt och hållbart avelsarbete.

Att gå Springerklubbens uppfödarutbildning är ett sätt för oss att lära mer om avelsarbetet och hur vi bäst förvaltar vår ras.

Uppfödarutbildningen vänder sig i första hand till uppfödare; både till uppfödare med lång och gedigen erfarenhet och de som precis har börjat sitt avelsarbete, eller de som står i startgroparna och funderar på om de ska starta kennel och ta sin första kull. Naturligtvis är du även välkommen, som vill lära dig mer om rasen.

Vi hoppas att både gamla och nya uppfödare, såväl som de som bara funderar på att starta uppfödning eller är allmänt intresserade av rasen kommer att gå denna kurs. Alla är välkomna! Den ger ju möjligheter till att både lära sig något nytt och till givande diskussioner kring uppfödning och vår ras.

Alla fyller en viktig funktion i SK:s uppfödarutbildning, det finns massor av sammanlagt kunskap att dela med sig av, att diskutera och att lära sig av. Uppfödarutbildningen är inte bara en kurs utan också en möjlighet att både förkovra sig och att träffa andra uppfödare för givande diskussioner kring vår ras.

Det är inte obligatoriskt att gå uppfödarutbildningen för att få stå på Springerklubbens uppfödarlista men det kommer att uppmärksammas på hemsidan vilka uppfödare som genomfört uppfödarutbildningen.

Det finns fler sätt att gå uppfödarutbildningen

 • Du kan gå en studiecirkel, eller helgkurs i lokalavdelnings regi, som innehåller de två teoretiska delarna (del 1 + 2)
 • Du kan själv starta en studiecirkel
 • Du har redan gått SKK:s uppfödarutbildning och kompletterar med del 2  och 3
 • Du kan ”tenta” av del 1 om du uppfyller nedanstående kriterium och kompletterar med del 2 och 3
 • Den praktiska delen bestämmer du själv när du gör
 • Du kan skicka efter blanketter från klubben där du fyller i att du gjort de olika delarna

Vad innehåller utbildningen?

Utbildningen innehåller tre delar:

 1. SKK:s grundbok ”Uppfödarboken”. Boken behandlar det mest grundläggande som varje hunduppfödare bör ha kunskaper om
 2. Springerdelen som består av sådant som är specifikt för vår ras
 3. Praktisk del

Del 1+ 2:

Studiecirkel på 5 kurstillfällen alternativt helgkurs. Totalt c a 15 timmar

Studiematerial:

 • SKK:s Uppfödarboken, Studieplan och stenciler särskilt framtagen för Springerklubbens uppfödarutbildning
 • Uppfödarstrategin
 • RAS
 • Samt annat material som rör vår ras

Del 2:

1 kurstillfälle, c a 3 timmar

Studiematerial:

 • Uppfödarstrategin
 • RAS
 • Samt annat material som rör vår ras

Del 3:

Du skall kunna visa på att du har bevistat alternativt fört hund på nedanstående  

 • MH (Mentalbeskrivning Hund)
 • En jaktlig aktivitet: jaktprov, funktionsbeskrivning
 • Utställning

Studiematerial (kommer via CD) beställs från: avel(a)springerklubben.org

 • Studieplan
 • Övrigt material
 • Blanketter

Om jag inte har möjlighet att gå?

Det finns en möjlighet att ”tenta av” del 1. För att få ”tenta” ska följande kriterium uppfyllas:

Du ska ha fött upp 3 kullar, varav minst 1 kull Engelsk Springer Spaniel. Blankett skickas efter från Springerklubben.

Del 2, Springerdelen, och del 3, den praktiska delen, måste alla delta i.

Om jag redan deltagit/bevistat del 1 och/eller del 3?

Om du redan gått SKK:s uppfödarutbildning skickar du in en kopia av deltagarbevis/diplom. Har du inget bevis intygar du med din underskrift att du gått SKK:s uppfödarutbildning. Om du redan deltagit/bevistat en eller flera delar av den praktiska delen kan du skicka efter en blankett där du fyller i vilken/vilka delar du deltagit på. Blanketter skickas efter från Springerklubben.

Vart vänder jag mej?

Till din lokalavdelning. Om inte avdelningen arrangerar uppfödarutbildning i egen regi, kan du få information om hur du startar egen studiecirkel av dem.

Vad händer efteråt?

Deltagarna får ett studieintyg när alla delar av utbildningen gjorts.

Det är önskvärt men inte obligatoriskt att gå uppfödarutbildningen för att få stå på uppfödarlistan. På hemsidan kommer det uppmärksammas att man genomfört uppfödarutbildningen. Vid kennelnamnet kommer en symbol att finnas då man genomfört utbildningen.

<< Denna symbol sätts vid kennel som gjort klart alla delarna i Springerklubbens uppfödarutbildning.