Mentalitet – Funktionsbeskrivning

Arbetsgruppen för Funktionsbeskrivning
– ta emot och lägga in protokoll i vår databas.
– bollplank för beskrivare och testledare.
– arrangera fortbildning för beskrivare och testledare.
– svara på frågor om funktionsbeskrivning.

Funktionsbeskrivning – för vem och vad är det?

”Funktionsbeskrivning är ett enkelt sätt att pröva din hunds rastypiska jaktliga egenskaper. Dessa egenskaper kan indelas i samarbetsförmåga, apportering, viltintresse, vattenglädje och fältarbete. Idag används inte, i någon högre utsträckning, någon utvärdering av springerns rastypiska jaktliga egenskaper i avelsarbetet. Detta pga. att det startar för få springer på jaktprov och sällan mer än någon enstaka individ ur samma kull. Tanken är att resultatet skall kunna användas i avelsarbetet. Målgruppen är således i första hand uppfödare men beskrivningen syftar också till att ge dig som hundägare en bild av din hunds egenskaper”.

Att beskriva sin hund är skoj, hunden får bara positiva upplevelser och du som ägare/förare får se hur din hund vill och kan lösa olika kluriga situationer. Ja vi människor tycker ju att det ser lätt ut men man märker att hundarna får tänka till rejält. Du som förare/ägare gör nästan ingenting utan det är bara att följa testledarens anvisningar och se vad din hund gör. Man beskriver med vilken intensitet hunden utför olika övningar. Ingen hund kan misslyckas, det är inte någon som blir bäst eller sämst, utan du och din uppfödare har under en trevlig dag fått se vad din valp och kullsyskonen har för medfödda egenskaper. Och hur kombinationen blev! Man har ju alltid en tanke hur det skall bli när man planerar sin kull, och nu får man se en del av resultatet.

Bästa åldern att beskriva hunden är från 6 månader upp till 18 månader. Då ser man mer av de medfödda egenskaperna och inte så mycket av träning och erfarenhet. Ju äldre hunden blir desto mer är det inlärda beteenden som man ser. Men självklart är det intressant att se även lite äldre hundar. Att beskriva hela kullar eller ett flertal valpar ur en kull samtidigt, är också det mest optimala, men det går att beskriva enstaka valpar/hundar ur en kull. Ju fler hundar som blir beskrivna desto mer kunskap får vi om vår ras. Detta är något som inte kräver någon träning av hundarna, utan man kommer som man är. Det krävs inte stora marker heller ca 200×200 meter med naturterräng och någonstans där hundarna kan simma några meter. Det skall inte finnas något vilt i marken så det kan fungera fint med en kohage, hästhage eller dylikt.

Varför är det viktigt att se om våra hundar har kvar de ursprungliga egenskaperna då? Du kanske bara skall ha din hund till sällskap! Men det är just din hund som är viktigast att beskriva, för din hund kommer inte att testas på andra prov eller tävlingar. De jaktliga egenskaperna är det som gör en springer till en så trevlig sällskapshund.  

Så prata med din uppfödare, kanske kan han/hon ordna en funktionsbeskrivning för kullen. Annars kan du höra med din lokalavdelning.

Marie Grahn & Rose-Marie Berglund
Arbetsgruppen för funktionsbeskrivning 2009.06.22