Har du valpar?

Fyll i valpanmälan online här!

Fr.o.m. 1 januari 2019 ligger ansvaret för omplaceringar hos avelskommittén: avel@springerklubben.org eller ring in din annons till avelsansvarig Lotta Claëson: 0707-708494

Annonsen ska vara betald till bankgiro: 853-0883 innan den införs. Valphänvisning kostar 300 kr och gäller tills valparna uppnått 12 veckors ålder eller på uppfödarens begäran. Förlängning kan ske tills valparna är 6 månader, mot en kostnad av 50 kr/mån, och måste meddelas innan valpkull är borttagen, annars gäller ny förmedling för 300 kr. 

REGLER – för hänvisning av valpkull:

 • Uppfödaren ska vara medlem i Springerklubben, gäller samtliga delägare i kenneln.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> Code of Breeder’s Etichs.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> Jordbruksverkets avel och hundhållning.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> RAS, Rasspecifik Avelsstrategi.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> SKK’s grundregler och avelspolicy.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> Springerklubbens avelspolicy.
 • Avelsdjuren skall vara höftledsröntgade och friförklarade (A eller B).
 • Minst en förälder skall vara fri från fucosidosanlag. Sjuk hund får ej användas i avel!
 • Båda föräldrarna skall vara ögonlysta inom 1 år före parning och följa >> Springerklubbens avelspolicy för ögondiagnoser.
 • Max en anlagsbärare för PRA i de tre första leden i stamtavlan. Valpen räknas som noll i stamtavlan. Är det fler anlagsbärare i de tre första leden så förmedlas ej kullen. Ytterligare information om olika ögonsjukdomar finns under vår avelspolicy.
 • Om någon av föräldrarna är ögonlyst eller HD-röntgad i annat land skall kopia på resultaten skickas till valpförmedlaren.
 • Inavelsgraden i avelskombinationen får vara högst 6,25 %.
 • Valpkull efter hane/tik som ej fyllt 24 mån. när valparna föds förmedlas ej.
 • Valpkull efter hane som passerar gränsen förmedlas ej. Detta innebär att en hane under sin livstid inte bör ha mer än 10% avkommor av den genomsnittliga årskullen valpar inom rasen. Detta beräknas på föregående 5 års registreringar. För 2020 års registreringar gäller 56 avkommor.
 • Valpar efter föräldrar som erhållit 0:a i pris på grund av mentalitet förmedlas ej.
 • Springerklubben förmedlar max tre valpkullar per år och uppfödare.

MERITER för hane och tik vid lägst 15 månaders ålder, minst något av följande:

 • Utställning: lägst 2:a pris / Very Good i kvalité i officiell klass
 • Jaktprov: godkänt Nybörjarprov B / Grundprov / Norskt jaktanlagsprov

OBS! Endast officiella meriter tas med! De som går att kontrollera på RASDATA och SKK’s HUNDDATA. Vid utländska meriter eller andra meriter som ej går att kontrollera via ovanstående skall kopia på resultatet skickas in (endast officiella).