Har du valpar?

Fyll i valpanmälan online här!

Ansvarig: Lotta Claëson 0707-708494 avel@springerklubben.org

Valphänvisning kostar 300 kr och gäller tills valparna uppnått 12 veckors ålder eller på uppfödarens begäran. Förlängning kan ske tills valparna är 6 månader, mot en kostnad av 50 kr/mån, och måste meddelas innan annons är borttagen, annars gäller ny förmedling för 300 kr. Annonsen betalas till Plusgiro: 338625-7 med referens ”valpar + ditt namn”. 

REGLER – för hänvisning av valpkull:

 • Uppfödaren ska vara medlem i Springerklubben, gäller samtliga delägare i kenneln.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> Code of Breeder’s Etichs.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> Jordbruksverkets avel och hundhållning.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> RAS, Rasspecifik Avelsstrategi.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> SKK’s grundregler och SKK’s avelspolicy.
 • Uppfödaren förbinder sig att följa >> Springerklubbens avelspolicy.
 • Avelsdjuren skall vara höftledsröntgade och friförklarade (A eller B). Hund med C-höfter får användas i avel om HD-index i kombinationen (vid parning) blir 100 eller högre.
 • Båda föräldrarna skall vara ögonlysta inom 1 år före parning och följa >> Springerklubbens avelspolicy för ögondiagnoser. Vi rekommenderar att avelsdjuren gonioskoperas före avelsdebut.
 • Om någon av föräldrarna är ögonlyst eller HD-röntgad i annat land skall kopia på resultaten skickas till valpförmedlaren.
 • Inavelsgraden i avelskombinationen får vara högst 6,25 %.
 • Valpkull efter tik som ej fyllt 24 månader vid parning förmedlas ej.
 • Valpkull efter hane som passerar gränsen förmedlas ej. Detta innebär att en hane under sin livstid inte bör ha mer än 10% avkommor av den genomsnittliga årskullen valpar inom rasen. Detta beräknas på föregående 5 års registreringar. För 2024 års registreringar gäller 66 avkommor.
 • Valpar efter föräldrar som erhållit 0:a i pris på grund av mentalitet förmedlas ej.

MERITER för hane och tik vid lägst 15 månaders ålder, minst något av följande:

 • Utställning: lägst Very Good i kvalité i officiell klass
 • Jaktprov: godkänt Nybörjarprov B / Norskt jaktanlagsprov

OBS! Endast högsta officiella meriter tas med! De som går att kontrollera på RASDATA och SKK’s HUNDDATA. Vid övriga officiella meriter, som ej går att kontrollera via ovanstående, skall kopia på resultatet skickas in till ansvarig.